Find vej: Forside » Artikler » Banedanmark etablerer byggeplads ved Rungsted Station

Banedanmark etablerer byggeplads ved Rungsted Station

Lagt på landtransport.dk den 06-07-2013 af webmaster

Banedanmark er i gang med at forbedre afvandingen langs jernbanen på en strækning mellem Helsingør og Snekkersten. I den forbindelse er vi nødt til at anvende et areal ved Rungsted Station som midlertidig byggeplads, da det på grund af et større sporarbejde ved Helsingør ikke har været muligt at placere byggepladsen tættere på arbejdsstedet.
Byggepladsen ved Rungsted Station vil blive benyttet til af- og pålæsning af materialer, som køres til og fra pladsen med lastbil. Transport mellem byggeplads og arbejdssted sker via sporene.

Sådan gør vi
I perioden fra søndag den 21. til og med lørdag den 27. juli udfører vi drænarbejdet om natten. Vi er derfor nødt til at transportere materialer via jernbanen til og fra byggepladsen i tidsrummet kl. 23.00 06.00.
Fra søndag den 28. juli til og med søndag den 11. august vil drænarbejdet og aktiviteten på byggepladsen som udgangspunkt finde sted mellem kl. 07.00 og kl. 18.00 alle ugens dage. Vi kan dog blive nødt til også at arbejde om aftenen og natten.
Transport med lastbil til og fra byggepladsen vil foregå i dagtimerne mellem kl. 07.00 og kl.18.00 ad Østre Stationsvej.

Undskyld vi forstyrrer
Vi kan desværre ikke helt undgå at støje, når vi arbejder, men vi forsøger at minimere generne. For at begrænse støjgenerne opsættes mobilt støjhegn. Omlæsning af jord kan give støvgener, hvis jorden er tør. Er dette tilfældet, vil jorden blive vandet for at begrænse disse gener.
Banedanmark beklager de gener, du som nabo kan opleve, og håber på din tålmodighed.

Yderligere information
Har du spørgsmål i forbindelse med arbejdet, kan du kontakte byggeledelsen på tlf. 4177 5968 eller e-mail psta@bane.dk. Samme telefonnummer kan benyttes uden for normal arbejdstid.